Villa Vitsand

Kick off, johtoryhmä tai kutsuvieras - Tule kokemaan Porkkalan rauhallinen, merihenkinen ja inspiroiva ympäristö. Paikka sijaitsee vain 45 minuutin matkan päässä Helsingistä. Tule autolla tai veneellä!
Kick off, managemet group or invited quests - Come and experience the calm inspiring seaside Porkkala enviroment. We are located only 45 minutes away from Helsinki. Come by car or boat!
Kick off, ledninggrupp eller inbjudna gäster - Kom och upplev den lugna inspirerande havsnära Porkala miljön. Vi finns på endast 45 minuters väg från Helsingfors. Kom med bil eller båt!