Klövviltsjakt

orig_image-11582.jpgorig_image-11475.jpg

Vitsvansvilt

Vitsvansvilt har funnits i Finland alltsedan 1930-talet. Det hämtades över från nordamerika, där det finns i flera underarter. Den underart (Odocoileus virginianus var. Borealis)  som vi harär den största vad beträffar kroppsvikt och hornuppsättning.

Vakjakten är den vanligaste jaktformen. Under brunsten som infaller i november kan du också pyrscha och använda lockpipa.

Jakttid: sista veckoslutet i september till 31. januari.

orig_image-11553.jpg
orig_image-11552.jpg

Rådjur

Rådjursstammen etablerades på 1980-talet och har sedan dess ökat kraftigt. Rådjuret skjuts på vakjakt i samband med vitsvansvilt, men en sällskapsjakt med drivande hund eller klappjakt kan också vara spännande.

Jakttid:
1. september till 31. januari och
16. maj till 15. juni (endast bock)

 


orig_image-11554.jpg